GDPR

GDPR

GDPR

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektu údajů (GDPR)

Eva Pašková, Velké náměstí 219, 386 01 Strakonice, IČ: 71336761, kontaktní spojení: paskova.strakonice @seznam.cz

podnikající na základě živnostenského oprávnění - evidence: Městský úřad Strakonice, Obecní živnostenský úřad, Velké náměstí 2, 386 01 Strakonice, Spisová značka: SZ MUST/044499/2016

jako správce osobních údajů (dále jen "Správce") tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen "Nařízení"), informuje své klienty (dále jednotlivě též "Subjekt údajů") o tom, že:

 • Spravuje webové stránky, na kterých se právě nacházíte.
 • Poskytnutí osobních údajů je smluvním požadavkem a Subjekt údajů má povinnost Správci osobní údaje poskytnout. Pokud tak neučiní, nelze mu poskytnout služby, které Správce nabízí.
 • Důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů Správci je identifikace klienta nezbytná pro jeho zařazení do kurzů , což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné.
 • Osobní údaje klienta, (jméno, příjmení, titul, adresa, telefon a e-mail), jsou Správci odevzdány při navázání smluvního vztahu a jsou zpracovávány za účelem přihlášení do kurzu, vystavení a odeslání faktury nutné k úhradě služeb poskytovaných Správcem na základě živnostenského oprávnění, dále za účelem zasílání informačních zpráv a marketingových nabídek souvisejících s předmětem podnikání Správce.
 • Zvláštní kategorie osobních údajů*) Správce nezpracovává. O případných zdravotních omezeních informuje klient Správce před každým cvičením. Tyto informace nejsou nikde zaznamenány.
 • Správce může po předchozí dohodě s klienty a s jejich souhlasem pořídit při své práci fotografie, které jsou pak v přiměřené míře zveřejněny na webových stránkách Správce za účelem přiblížení služeb Správce případným novým klientům.
 • V případě účasti na víkendových cvičebních pobytech s ubytováním jsou jména a příjmení účastníků předána recepci příslušného hotelu na území ČR. Při těchto akcích pořizuje Správce se souhlasem účastníků fotografie, které pak v přiměřené míře zveřejňuje na svých webových stránkách za účelem dokumentace proběhlé akce a přiblížení poskytovaných služeb Správce případným novým klientům.
 • Správce podniká výhradně na území ČR, osobní údaje klientů nejsou předávány do zahraničí.
 • Subjekt údajů má právo na přístup ke svým osobním údajům, právo na opravu či výmaz svých osobních údajů a právo na vznesení námitky proti zpracování svých osobních údajů.
 • Zpracování osobních údajů je prováděno pomocí výpočetní techniky za dodržení bezpečnostních zásad nutných pro správu a zpracování těchto údajů. Zpracování osobních údajů provádí Správce.
 • Osobní údaje klienta budou uloženy po dobu, po kterou je klient aktivním cvičencem. Po ukončení aktivního cvičení budou osobní údaje klienta uloženy po dobu 3 let. Vystavené faktury budou archivovány po dobu stanovenou příslušnou platnou legislativou.

*) Zvláštní kategorií osobních údajů se rozumí: údaje vypovídající o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení, členství v odborech, genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu, údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby